میزبانی وب میزبانی وب میزبانی وب

ثبت دامنه

دامنه را میتوان به عنوان شناسه و آدرس شما در اینترنت نام برد. اولین گام در ورود به دنیای اینترنت ثبت یک دامنه می باشد. هم اکنون دامنه خود را ثبت کنید

COM. BIZ. NET. ORG. INFO.
پنل اختصاصی ok ok ok ok ok
ثبت آنلاین ok ok ok ok ok
قابلیت انتقال ok ok ok ok ok
دوره خرید یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال
هزینه ثبت به تومان 45.200 25.500 55.000 58.000 55.000
هزینه تمدید به تومان 45.200 25.500 55.000 58.000 55.000
سفارش آنلاین خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید

تمامی سرویس ها پس از واریز وجه به صورت آنی و آنلاین فعال می گردد